Strafrecht

Mr. Ludwig Ongenae is strafrechtadvocaat.

Nederland is een rechtsstaat. Wat wel en niet mag in de rechtsstaat Nederland, ligt vast in wetten.

Wanneer u verdacht wordt van overtreding van één der wetten in Nederland en u verdacht wordt van een strafbaar feit, kunt u door de politie worden vastgehouden voor verhoor. Van dit verhoor zal schriftelijk verslag worden opgemaakt.
Dit schriftelijke verslag c.q. proces-verbaal wordt vervolgens ter beoordeling aan de Officier van Justitie toegezonden.

De Officier van Justitie bekijkt aan de hand van het proces-verbaal van u als verdachte, maar ook aan de hand van de verklaringen van getuigen en/of slachtoffers, of u zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van een strafbaar feit. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om rijden onder invloed, diefstal, beschadiging/vernieling van goederen, stalking, smaad/laster en/of mishandeling.

Voor een verdenking van een strafbaar feit kan de Officier van Justitie u een transactie aanbieden. Het kan echter ook zo zijn dat de Officier van Justitie u geen transactie aanbiedt, maar u direct oproept om voor de politierechter of zelfs voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank te verschijnen.
U ontvangt in dat geval een officiële schriftelijke oproep
(= dagvaarding) voor een zitting bij de rechter.

In álle gevallen is het van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium een advocaat in te schakelen. Dit geldt wanneer u ontkent, maar ook wanneer u bekent, zich schuldig te hebben gemaakt aan een strafbaar feit. Een strafbaar feit kan namelijk vervelende (schadelijke) gevolgen voor u hebben. Deze schade dient uiteraard beperkt te blijven. Stelt u zich namelijk eens voor dat u wordt aan-gehouden wegens rijden onder invloed en dat uw rijbewijs wordt ingevorderd.
U kunt uw eigen bedrijf of uw werkzaamheden voor uw werkgever niet meer verrichten. Ook kan een schadevergoeding door een slachtoffer worden gevraagd met alle
kosten van dien.

Raadzaam dus om op tijd een advocaat in te schakelen. Haarsma advocaten staat u dan ook graag bij om tijdig een strategie voor de verdediging te bepalen en om ervoor te zorgen dat de negatieve gevolgen van een verdenking van een strafbaar feit achterwege, doch in ieder geval beperkt, blijven.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Haarsma Advocaten

Adres


Hoofdweg 288

9765 CN Paterswolde

Daalwijkdreef 47
1103 AD Amsterdam
(spreekuurlocatie)


tel. 088 4227777
fax. 088 4227722

Route en Contact

Paterswolde

Amsterdam