Ondernemings- en insolventierecht

 

Conflicten tussen maten binnen een maatschap of aandeelhouders of een onderneming en haar bestuurder zijn aan de orde van de dag. Maar hoe los je dat op?
Wat doe je wanneer het faillissement van je bedrijf wordt aangevraagd of wanneer je als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld door de curator van de failliete onderneming?

Mr. Haarsma is gespeciliseerd in Insolventierecht en lid van Insolad en daarnaast heeft zij bijna 20 jaar ervaring in ondernemingsrechtelijke casuïstiek.

Niels Hoogeveen is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en bouwrecht. Hij adviseert ondernemers bij alle voorkomende kwesties waaronder in het kader van de aankoop of verkoop van ondernemingen. Daarbij maakt hij overeenkomsten en kijkt hij naar welke structuur het beste is voor de betreffende onderneming. Zijn fiscale kennis komt hierbij tevens goed van toepassing. Kortom; een vraagbaak voor ondernemers.

Ook op het terrein van bouwrecht heeft hij de nodige kennis en dan met name op het gebied van schade veroorzaakt door aardbevingen in Nederland en meer specifiek in Groningen.INSOLAD
ludith-haarsma-2niels hoogeveen

Adres


Hoofdweg 288

9765 CN Paterswolde

Daalwijkdreef 47
1103 AD Amsterdam
(spreekuurlocatie)


tel. 088 4227777
fax. 088 4227722

Route en Contact

Paterswolde

Amsterdam