Arbeidsrecht

Mr. Ludith Haarsma is gespecialiseerd in het arbeidsrecht in de ruimste zin des woords. Sinds najaar 2021 maken mr. Judith Jansen en mr. Ingrid Andringa deel uit van de sectie Arbeidsrecht van Haarsma Advocaten. Zowel voor de werknemer die zich in het nauw gedreven voelt door de werkgever alsook voor de werkgever die niet meer weet hoe hij met de werknemer aan moet proberen zij een duurzame, snelle oplossing te zoeken. Enige creativiteit is ons niet vreemd in dezen waardoor wij voor veel cliënten een overwinning hebben behaald. Snel handelen is vaak geboden nu een arbeidsconflict een grote impact heeft op het welzijn van de client.
Mr. Haarsma heeft grensverleggende jurisprudentie geschreven op het terrein van De Zieke Werknemer, zodat zij werkgever en werknemer gedegen kan adviseren en bijstaan. Zij is lid van VAAN en VNAA, specialist in arbeidsrecht.

Mr. Haarsma heeft zich in het rechtsgebied van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd voor het hoofdrechtsgebied Arbeidsrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te behalen per geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Benevens advocaat is mr. Haarsma ook MfN Registermediator met als specialisatie arbeidsmediation.

ludithsilke ludithsilke

Haarsma Advocaten


Hoofdweg 288
9765 CN Paterswolde
Kvk nr. 02070047


tel. 088 4227777
fax. 088 4227722

Postadres
Postbus 36
9765 ZG Eelde


Route en Contact

Paterswolde