Nieuwe bureaujurist per 1 april 2020!

Lilou gaat per 1 april 2020 aan de slag voor Haarsma Advocaten. Zij houdt zich bezig met arbeidsrecht en personen en familierecht. Lilou is gespecialiseerd in samenwoners en het recht dat aldaar van toepassing is.

Wij zijn verheugd dat zij binnenkort onderdeel uitmaakt van het team. Vermeldenswaardig is dat haar opa Gjalt in het verleden vele jaren werkzaam is geweest voor Haarsma Advocaten. Wij gedenken hem met gevoelens van grote dankbaarheid.

Breaking news Tijdelijke noodmaatregel voor ondernemers

Minister Koolmees heeft laten weten dat de subsidieaanvraag vanaf 6 april 2020 kan worden ingediend.
De hoogte van het bedrag van subsidieverlening is de uitkomst van het volgende:

A keer B keer 3 keer 1.3 keer 0.9.

A= het percentage van de door de werkgever verwachte omzetdaling
B= de loonsom waarbij wordt uitgegaan van de totale loonsom van werknemers waarvoor de werkgever het loon heeft uitbetaald met dien verstande dat het in aanmerking te nemen loon per werknemer niet meer bedraagt dan 9.538 euro.

De subsidie ziet op een verlies aan omzet over de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 juli 2020.

Voorziet u een omzetdaling over de komende maanden? Neem contact op met mr. Niels Hoogeveen van Haarsma Advocaten of mr. Jeroen de Boer. Zij kunnen u van dienst zijn.

0884227777 of paterswolde@haarsma-advocaten.nl

Van werktijdverkorting naar noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

De uitbraak van het coronavirus heeft geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting door werkgevers. Derhalve is deze regeling ingetrokken en kan er geen beroep meer op worden gedaan.

Het kabinet wil werkgevers thans financieel tegemoetkomen en wil dit sneller doen vandaar dat er een nieuwe regeling van toepassing is welke het mogelijk maakt dat er een tegemoetkoming in de loonkosten komt.

Hoe ziet dit eruit?

  1. Werkgevers kunnen zeer binnenkort- de datum wordt nog bekendgemaakt- een aanvraag indienen bij het UWV om een tegemoetkoming in de loonkosten te verkrijgen vanwege terugvallende omzet.
  2. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking.
  3. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de terugval in omzet; bij 100 % bedraagt de tegemoetkoming 90%, bij 50% bedraagt deze 45%, bij 25% bedraagt deze 22.5%.
  4. Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot van 80% verstrekken van de verwachte tegemoetkoming. Dit wordt achteraf gecorrigeerd.
  5. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang is een accountantsverklaring vereist.
  6. De regeling is ook van toepassing voor loonkosten ziende op een oproepmedewerker of uitzendkracht.

Naar verwachting zal de datum waarop men kan aanvragen spoedig bekend worden gemaakt. Wij zullen u hierover nader informeren.

Voor vragen kunt u direct contact opnemen met onze medewerkers. Zij zijn bereikbaar op 0884227777.

Per 1 oktober 2019 heeft Haarsma Advocaten versterking van haar team

Per 1 oktober 2019 heeft Haarsma Advocaten versterking van haar team. Mr Jeroen de Boer versterkt de vestiging Amsterdam op het gebied van arbeidsrecht, bouwrecht en de algemene civiele procespraktijk. Mr. De Boer heeft jarenlange ervaring als advocaat in het noorden des lands en laatstelijk te Amsterdam waar hij thans onder de vleugels van Haarsma Advocaten zijn carriere voortzet.

Mr. Ludith Haarsma behaalt wederom een succes voor een zieke werknemer in een slapend dienstverband.

Mr. Ludith Haarsma behaalt wederom een succes voor een zieke werknemer in een slapend dienstverband.
De cliente, een ernstig zieke werkneemster, zag zich genoodzaakt haar werkgeefster Menzis BV in kort geding te dagvaarden omdat Menzis niet bereid bleek de arbeidsovereenkomst op te zeggen nu de werkneemster bijna de pensioengerechtigde leeftijd heeft behaald. Alsdan behoeft Menzis niet de transitie vergoeding te betalen.

Anders is dat bij opzegging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dan moet wel de transitievergoeding worden voldaan. De rechter oordeelde dat het niet opzeggen onder de gegeven omstandigheden moet worden betiteld als slecht werkgeverschap en heeft Menzis veroordeeld binnen 48 uur na betekening door de deurwaarder zich tot het UWV te wenden om toestemming te krijgen de overeenkomst op te zeggen. Dit alles met als stok achter de deur een dwangsom. Daarbij is Menzis in de kosten veroordeeld.

Klik hier om de uitspraak te bekijken.

Haarsma Advocaten


Hoofdvestiging Paterswolde
Hoofdweg 288
9765 CN Paterswolde
Kvk nr. 02070047

Nevenvestiging Amsterdam
Arena Boulevard 65-71
1101 DL Amsterdam
Kvk nr. 02070047

tel. 088 4227777
fax. 088 4227722

Postadres
Postbus 36
9765 ZG Eelde


Route en Contact

Paterswolde

Amsterdam