Van werktijdverkorting naar noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

De uitbraak van het coronavirus heeft geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting door werkgevers. Derhalve is deze regeling ingetrokken en kan er geen beroep meer op worden gedaan.

Het kabinet wil werkgevers thans financieel tegemoetkomen en wil dit sneller doen vandaar dat er een nieuwe regeling van toepassing is welke het mogelijk maakt dat er een tegemoetkoming in de loonkosten komt.

Hoe ziet dit eruit?

  1. Werkgevers kunnen zeer binnenkort- de datum wordt nog bekendgemaakt- een aanvraag indienen bij het UWV om een tegemoetkoming in de loonkosten te verkrijgen vanwege terugvallende omzet.
  2. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking.
  3. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de terugval in omzet; bij 100 % bedraagt de tegemoetkoming 90%, bij 50% bedraagt deze 45%, bij 25% bedraagt deze 22.5%.
  4. Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot van 80% verstrekken van de verwachte tegemoetkoming. Dit wordt achteraf gecorrigeerd.
  5. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang is een accountantsverklaring vereist.
  6. De regeling is ook van toepassing voor loonkosten ziende op een oproepmedewerker of uitzendkracht.

Naar verwachting zal de datum waarop men kan aanvragen spoedig bekend worden gemaakt. Wij zullen u hierover nader informeren.

Voor vragen kunt u direct contact opnemen met onze medewerkers. Zij zijn bereikbaar op 0884227777.Haarsma Advocaten


Hoofdvestiging Paterswolde
Hoofdweg 288
9765 CN Paterswolde
Kvk nr. 02070047

Nevenvestiging Amsterdam
Arena Boulevard 65-71
1101 DL Amsterdam
Kvk nr. 02070047

tel. 088 4227777
fax. 088 4227722

Postadres
Postbus 36
9765 ZG Eelde


Route en Contact

Paterswolde

Amsterdam