Nieuwe collega bij Haarsma Advocaten

Sinds kort is het team van Haarsma Advocaten versterkt door mr. Sarah-Devorah Poot, werkzaam als bureaujurist. Mr. Poot is gespecialiseerd in het Familierecht.

Per 1 oktober 2019 heeft Haarsma Advocaten versterking van haar team

Per 1 oktober 2019 heeft Haarsma Advocaten versterking van haar team. Mr Jeroen de Boer versterkt de vestiging Amsterdam op het gebied van arbeidsrecht, bouwrecht en de algemene civiele procespraktijk. Mr. De Boer heeft jarenlange ervaring als advocaat in het noorden des lands en laatstelijk te Amsterdam waar hij thans onder de vleugels van Haarsma Advocaten zijn carriere voortzet.

Mr. Ludith Haarsma behaalt wederom een succes voor een zieke werknemer in een slapend dienstverband.

Mr. Ludith Haarsma behaalt wederom een succes voor een zieke werknemer in een slapend dienstverband.
De cliente, een ernstig zieke werkneemster, zag zich genoodzaakt haar werkgeefster Menzis BV in kort geding te dagvaarden omdat Menzis niet bereid bleek de arbeidsovereenkomst op te zeggen nu de werkneemster bijna de pensioengerechtigde leeftijd heeft behaald. Alsdan behoeft Menzis niet de transitie vergoeding te betalen.

Anders is dat bij opzegging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dan moet wel de transitievergoeding worden voldaan. De rechter oordeelde dat het niet opzeggen onder de gegeven omstandigheden moet worden betiteld als slecht werkgeverschap en heeft Menzis veroordeeld binnen 48 uur na betekening door de deurwaarder zich tot het UWV te wenden om toestemming te krijgen de overeenkomst op te zeggen. Dit alles met als stok achter de deur een dwangsom. Daarbij is Menzis in de kosten veroordeeld.

Klik hier om de uitspraak te bekijken.

Haarsma Advocaten


Hoofdvestiging Paterswolde
Hoofdweg 288
9765 CN Paterswolde
Kvk nr. 02070047

Nevenvestiging Amsterdam
Arena Boulevard 65-71
1101 DL Amsterdam
Kvk nr. 02070047

tel. 088 4227777
fax. 088 4227722

Postadres
Postbus 36
9765 ZG Eelde


Route en Contact

Paterswolde

Amsterdam