Ontbindingsverzoek werknemer toegewezen zonder toekenning van enige vergoeding

De Rechtbank Midden-Nederland sector kanton locatie Lelystad heeft op 7 juni 2018 in een door een werknemer aanhangig gemaakte ontbindingsprocedure op grond van de g grond geoordeeld dat aan de werknemer geen transitievergoeding noch een billijke vergoeding toekomt. Geoordeeld is dat de werkgeefster alles heeft gedaan om terugkeer van de werknemer binnen het bedrijf mogelijk te maken alsook hem buiten het bedrijf te stationeren op een redelijke werkplek. Werknemer heeft dat alles geweigerd en wilde enkel in zijn functie als werkplaatschef terugkeren terwijl vaststond dat hij aldaar niet goed functioneerde maar niet bereid bleek iets met op de jegens hem geventileerde kritiek te doen. De Kantonrechter heeft geoordeeld dat aan de werkgeefster geen ernstig verwijt te maken valt en dat ook van nalatig handelen geen sprake is. Vooralsnog is geen hoger beroep ingesteld.

Adres


Hoofdweg 288

9765 CN Paterswolde

Daalwijkdreef 47
1103 AD Amsterdam
(spreekuurlocatie)


tel. 088 4227777
fax. 088 4227722

Route en Contact

Paterswolde

Amsterdam