Algemene verordening gegevensbescherming - AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. Dit brengt met zich mee dat er vanaf die datum in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. De wet bescherming persoonsgegevens geldt vanaf dat moment niet meer.
Op dit moment heeft iedere lidstaat nog zijn eigen privacywet. Deze nationale wetten zijn wel gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. Reden dat de privacywetgeving herzien is, is omdat in 1995 internet nog niet zo ontwikkeld was als nu in 2018.
Onder de AVG worden de privacyrechten van mensen versterkt en uitgebreid. Organisaties moeten een bewijs kunnen overleggen dat zij toestemming hebben om de persoonsgegevens te mogen verwerken. Het moet daarnaast voor mensen net zo makkelijk zijn om hun toestemming te geven als deze weer in te trekken.
Op dit moment hebben mensen al het recht dat zij een organisatie kunnen vragen om hun persoonsgegevens te verwijderen. Door de AVG kunnen zij straks van die organisatie eisen om deze verwijdering door te geven aan alle andere organisaties die deze gegevens hebben ontvangen van deze organisatie.
Ook bestaat straks het recht voor mensen om hun gegevens van de organisatie in standaardformaat te ontvangen. Dit wordt het recht op dataportabiliteit genoemd.
Onder de AVG is het verwerken van persoonsgegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten alleen toegestaan als deze gegevens worden verwerkt onder toezicht van de overheid of als de verwerking is toegestaan bij unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen.
Onder de AVG blijft het recht bestaan om op te vragen wie binnen de organisatie toegang heeft gehad tot de persoonsgegevens.
Als organisatie ben je volgens de AVG verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) te benoemen en een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren als er op grote schaal individuen gevolgd worden of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden. Volgens Guidelines on Data Protection Officers 2016 valt het verwerken van bijzondere persoonsgegevens door een individuele arts of advocaat niet onder ‘grootschalig’.
Op dit moment is de Uitvoeringswet AVG nog niet vastgesteld. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat er voorlopig van uit dat de huidige jurisprudentie toepasbaar blijft daar waar de regels niet veranderd zijn.

Tags: AVG,, Algemene verordening gegevensbescherming, Privacy

Adres


Hoofdweg 288

9765 CN Paterswolde

Daalwijkdreef 47
1103 AD Amsterdam
(spreekuurlocatie)


tel. 088 4227777
fax. 088 4227722

Route en Contact

Paterswolde

Amsterdam