De bijzondere curator

De bijzondere curator is er voor het kind en helpt bij het begraven van de strijdbijl in conflicten van kind en ouder. Het moet dan gaan om ernstige conflicten die verder strekken dat een ruzie over de hoogte van het zakgeld. Op grond van artikel 1:250 van het Burgerlijk Wetboek kan de Rechtbank bepalen of gebruik zal worden gemaakt van deze bijzondere curator.
Daar kunnen zowel de ouders als tegenwoordig het kind om verzoeken, maar ook de Rechtbank kan daartoe ambtshalve overgaan.

Tot voor kort werd van de bijzondere curator nauwelijks gebruik gemaakt; 100 benoemingen tegenover 3.500 vechtscheidingen. Mensen realiseren zich niet dat kinderen geen toegang hebben tot de rechter, reden temeer dat de bijzondere curator steeds meer aandacht krijgt. Het kwartje begint dus bij de Rechtbank en advocatenkantoren te vallen.

Haarsma Advocaten is zich al veel langer bewust van het nut van de bijzondere curator. Binnen kantoor heeft zich afgelopen jaar een interessante zaak voorgedaan waarbij de Rechtbank heeft bepaald dat een bijzondere curator de stem van het kind zal moeten doen gelden. Tussen ouders was een bikkelharde strijd ontstaan over het kind en de bijzondere curator bleek nodig om de mening van het kind en haar belang objectief over het voetlicht te brengen. Alleen op deze manier kon de stem van het kind nog worden gehoord.

Adres


Hoofdweg 288

9765 CN Paterswolde

Daalwijkdreef 47
1103 AD Amsterdam
(spreekuurlocatie)


tel. 088 4227777
fax. 088 4227722

Route en Contact

Paterswolde

Amsterdam